CubansDHSGeneral InfoHaitiHumanitarianNicaraguaParoleVenezuelaDHS lanse Pwosesis Imigrasyon sou Entènèt pou Kiben, Ayisyen, Nikaragweyen ak Venezyelyen

https://egb0c7.p3cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2023/01/Email-Banner-1-1-1280x720.png

Bon nouvèl! Nan dat 5 janvye 2023, Depatman Sekirite Enteryè (DHS) te anonse yon nouvo pwosesis libète pwovizwa sou Entènèt pou Kiben, Ayisyen ak Nikaragwan ki kalifye, ki pèmèt yo antre Ozetazini nan yon fason ki san danje, legal epi jwenn travay ak pèmi vwayaje.

Pwosesis sa a pral bay yon fason legal, epi senplifye pou sitwayen Kiba, Ayiti ak Nikaragwa ki kalifye ki andeyò Etazini, epi ki manke dokiman pou antre Ozetazini. Atravè yon pwosesis totalman sou Entènèt, yo ka konsidere moun, ka pa ka, pou jwenn otorizasyon davans pou vwayaje Ozetazini epi chèche yon peryòd libète pwovizwa pou jiska de zan.

Kondisyon pou kalifikasyon:

  • Gen yon sipòtè Ozetazini ki pral bay sipò finansye ak lòt sipò;
  • Fok ou pase yon chèk background;
  • Satisfè lòt kritè kalifikasyon; epi
  • Fok yo bay yon egzèsis diskresyon favorab nan ka w.

Pou lòt enfòmasyon sou pwosesis la, tanpri gade paj Pwosesis pou Kiben, Ayisyen, Nikaragweyen ak Venezyelyen yo.

DHS ankouraje anpil Kiben, Ayisyen, Nikaragwan, ak Venezyelyen k ap chèche antre Ozetazini ki pa genyen, epi ki pa kalifye pou yon viza, pou chèche antre nan pwosesis sa a, paske sa a pral fason ki pi facil pou w ka rete nan peyi a tanporèman. Fok ou konplete pwosesis la elektwonikman epi fok ou pa pwòche fwontyè pou w jwenn aksè nan pwosesis sa a.

Aksè nan pwosesis sa gratis. Ni sipòtè Ameriken an, ni benefisyè a pa oblije peye gouvènman ameriken an yon frè pou Fòm I-134A oswa patisipasyon nan pwosesis sa a.

Nou ankouraje kliyan nou yo pran prekosyon ak nenpòt tronpe potansyèl, epi vizite sit entènèt USCIS sou paj Evite Frod pou enfòmasyon ak resous. Si w ta renmen plis enfòmasyon sou pwosesis sa oswa rezève yon konsiltasyon, tanpri kontakte nou nan info@canerolammers.com oswa ban nou yon apèl nan (305) 579-9218.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...